تقدیرنامه ها و لوح های تقدیر استاد نجفی

تندیس ها

برگی دیگر از افتخارات مجموعه: مسابقات کشوری با داوری استاد عباس نجفی

آموزشگاه آرایشگری مردانه سفیر در تهران

مدارک

افتخارات