پیرایش مردانه درجه یک

  مشخصات عمومی پیرایش مردانه درجه یک

پیرایش مردانه درجه یک از دیگر آموزش های تخصصی و کاربردی این مجموعه می باشد و داوطلبین علاقه مند به این رشته پس از گذراندن دوره های آموزشی و کسب مهارت ها و تخصص های لازم برای حرفه پیرایشگری، شايستگی کوتاهی مدل های مو با قيچی، تيغ، پيتاژ، خالی کردن مو، شناخت ابزار و مواد مصرفی و غیره را به دست خواهند آورد.

  ويژگی های کارآموز ورودی

پیرایش مردانه درجه یک
پیرایش مردانه درجه یک

بر اساس قوانین و استانداردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای، هنرجويان متقاضی برای گذراندن کورس درجه يک پيرايش مردانه، ابتدا بايد کورس درجه دو پيرايش مردانه را گذرانده و سپس در دوره پیرایش مردانه درجه یک ثبت نام نمايند. آيتم هایی که هنرجويان در دوره درجه يک آموزش می بينند عبارتند از:

 • آموزش بکارگيری ضوابط ايمنی و بهداشت کار در محيط کار
 • آموزش ايجاد هماهنگی بين مدل های مو با فرم سر و صورت (علم مرفولوژی)
 • آموزش کوتاه کردن موها با تيغ، شانه تيغ دار، تيغ حرارتی (برقی)
 • آموزش روش های خالی کردن لا به لای مو يا اصطلاحا پيتاژ مو با قيچی، تيغ، ماشين به صورت منظم و نامنظم
 • آموزش اصول نحوه پيتاژ کردن مو با انواع قيچی پيتاژ و آموزش اصول نحوه پيتاژ کردن مو با قيچی معمولی
 • آموزش نحوه ايجاد سايش در مو با شانه تيغ دار، تيغ حرارتی و تيغ پيتاژ
 • آموزش کوتاه کردن موهای بلند خطوط فرم و خطوط درون فرم
 • آموزش اصول کوتاهی مو در زاويه 0، 45، 90، 135 و 180 درجه
 • آموزش اصول کوتاهی موهای بلند با ماشين برقی
 • آموزش اصول کوتاه کردن مو در زوايای ترکيبی
 • آموزش کوتاه کردن موها به صورت افزايشی از طريق روش لاانگشتی
 • آشنایی با مدل های با قاعده و همچنين آشنایی با قوانين در مدل های با قاعده (مدل های پايه و کلاسيک)
 • آشنايی با مدل های بی قاعده و همچنين آشنایی با قوانين درمدل های بی قاعده (مدل های فانتزی)
 • آشنايی با نحوه ژورنال خوانی (تصوير خوانی مو)
 • آشنایی با اصول نحوه کوتاه کردن مو از روی ژورنال
 • آموزش انواع تقسيم بندی مو با توجه به نوع مدل مو
 • آشنايی اصول نحوه تطبيق مدل مو با فرم صورت و سر و گردن
 • آموزش پوشش گذاري برای سرويس های آرايشی چون ويتامينه مو، رنگ مو، فر مو صاف مو و ساير خدمات
 • شناسایی اصول محافظت و پوشاندن پوست اطراف رستنگاه مو و شناسایی اصول محافظت از چشم و مجاری تنفسی در مقابل گاز و بوی مواد شيميایی و شناسایی اصول محافظت از پوست سر مدل در برابر اثر نامطلوب مواد مصرفی که جزء مهم ترین نکات پیرایش مردانه درجه یک به شمار می رود.
 • آشنايی با نحوه تست سلامت مو و تست آلرژی

  آموزش رنگ کردن موی سر

 • آشنایی با انواع رنگ مو و پايه های رنگ و تن های رنگ مو
 • شناسایی اصول کاربرد رنگ مو و پايه های رنگ و تن های رنگ مو و رنگ خوانی
 • آشنایی با انواع مختلف رنگ مو
 • شناسایی اصول انواع حجم اکسيدان و کاربرد آن ها
 • شناسایی اصول ساختمان يک تيوپ رنگ مو
 • آشنایی با مکانيزم رنگ شدن و مکانيزم عمل اکسيدان در رنگ آميزی مو
 • آشنايی با رنگ های اوليه، ثانويه و ثالثيه
 • آشنايی با چرخه رنگ و قانون رنگ
 • شناسایی اصول رنگ های گرم و رنگ های سرد
 • آشنايی با مواد بی رنگ کننده موی طبيعی و اصول کاربرد بی رنگ کننده مويی طبيعی
 • آموزش روش های تحريک کوتيکول موهای سفيد مردان ساژ
 • آموزش نحوه داخل کردن رنگدانه مصنوعی به داخل موهای سفيد
 • آموزش نحوه رنگ کردن موهای رنگ شده
 • آموزش نحوه رنگ کردن موهای که قبلا رنگ شده
 • آموزش نحوه پاک کردن رنگ موی مصنوعی از روی مو (ريمور کردن موی رنگ شده)

همه از جمله تکنیک هایی است که در کورس آموزشی پیرایش مردانه درجه یک به طور عملی و حرفه ای کاملا آموزش خواهید دید.

پیرایش مردانه درجه یک

  آموزش صاف کردن موقت و دائم ساقه مو

پیرایش مردانه درجه یک
پیرایش مردانه درجه یک
 • آشنايی با مواد محافظ مو در برابر حرارت اتو
 • آموزش اتو کشيدن مو جهت صاف کردن موفت مو (آيرونينگ)
 • آشنایی بامواد صاف کننده مدت دار اسيدي و قليايی
 • آموزش صاف کردن مو به روش معمولی، روش ريبوندينگ، روش 4 مرحله ای
 • شناسايی اصول مواد صاف کننده موقت
 • آشنایی با نحوه صاف کردن موها با توجه به جنس و تراکم مو
 • آشنایی با نحوه شستشو و خشک کردن مو در هنگام صاف کردن مو و پايان کار
 • آموزش اصول نحوه صاف کردن موی صاف شده در ماه های از قبل (صاف مجدد)
 • آشنایی با نحوه مراقبت از موی صاف شده
 • آموزش فر کردن موقت و دائم مو
 • آشنايی با انواع مختلف بيگودی و اصول کاربرد انواع بيگودی
 • آشنایی و آموزش اصول کاربرد دستگاه های فر کننده موقت مو (کرلينگ)
 • آشنايی با مواد فر کننده مدت دار (انواع مواد فر برای موهای معمولی، مقاوم و رنگ شده)
 • آشنایی با انواع روش فر کردن مستقيم و غير مستقيم
 • آموزش نحوه فر کردن موهای رنگ شده، نرمال و مقاوم
 • آشنایی با نحوه تقسيم بندی مو جهت فر کردن مو
 • آشنایی با نحوه پيچيدن مو به دور بيگودهای مختلف
 • آشنایی با نحوه تست کردن مو جهت فر شدن
 • شناسایی اصول نحوه تست کردن مو جهت فر شدن
 • آشنایی با نحوه استفاده از مواد خنثی کننده فر فيکس کننده
 • آشنایی با نحوه شستشوی موها در حين کار و اتمام کار
 • آشنایی با اصول مراقبت و نگهداری از موهای فر شده
 • آموزش ويتامينه کردن سطحی عمقی و دائم مو
 • آشنایی با انواع مواد ويتامينه سطحی، عمقی (ماسک ها و تريتمنت ها) و مدت دار (سرم ها)
 • آشنايی و آموزش نحوه شستشوی مو قبل از عمل ويتامينه
 • آموزش نحوه ويتامينه کردن سطحی و عمقی
 • شناسايی اصول با نحوه شستشو بعد از ويتامينه مو
 • آموزش نحوه ويتامينه کردن مدت دار مو

  آموزش شناخت انواع تميز کننده های پوست

 • در دوره پیرایش مردانه درجه یک با انواع تمیزکننده ها، شير پاک کن ها، ژل ها و فوم های پاک کننده آشنا خواهید شد همچنین
 • شناسایی اصول کاربرد انواع شير پاک کن، ژل و فوم پاک کننده
 • آشنايی با انواع تونيک بدون الکل و الکل دارو کاربرد آن ها
 • آموزش نحوه پاک کردن پوست با پاک کننده ها
 • آشنايی با ماسک های کرمی، پيل آف و ماسک های پودر وی ساير ماسک ها
 • آموزش نحوه ماسک گذاری بر روی پوست صورت
 • آشنایی با تشخيص ماسک مناسب با نوع پوست
 • آشنایی با پاک کردن ماسک از روی پوست
 • آشنايی با انواع اسکراب ها و مواد تشکيل دهنده آن
 • آموزش اصول کاربرد انواع اسکراب ها و مواد تشکيل دهنده آن و نحوه قرار اسکراب بر روی پوست

نیز از آموزش هایی است که دوره دیده و تجارب خوبی را در این زمینه کسب خواهید کرد.

پیرایش مردانه درجه یک

  شناسايی اصول نحوه پاک اسکراب از روی پوست

پیرایش مردانه درجه یک
پیرایش مردانه درجه یک
 • آموزش بخوردهی پوست
 • آشنایی با علل استفاده از دستگاه بخور
 • آموزش نحوه بخور دهی پوست و فاصله مناسب دستگاه بخور تا صورت
 • آشنایی با مدت زمان بخور دهی متناسب با نوع پوست
 • آشنايی با لوپ و نحوه استفاده از لوپ
 • آشنايی با نحوه استقرار مدل روی تخت سه تکه
 • آموزش محافظت از پوست در برابر نور خورشيد
 • آشنايی با انواع طول موج نور آفتاب و اثرات آن
 • آشنايی با اثرات نا مطلوب آفتاب بر روی پوست
 • آشنايی با انواع ضد آفتاب ها فيزيکی و غير فيزيکی
 • شناسايی اصول کاربرد انواع ضد آفتاب ها مناسب با هر نوع پوست
 • آموزش محافظت از پوست جهت به تعويق انداختن چين و چروک
 • آشنايی با علل ايجاد چين و چروک
 • آشنايی با انواع مواد آرايشی بهداشتی مناسب با نوع پوست به جهت به تعويق انداختن چين و چروک
 • آشنايی با عوارض نامطلوب برخی مواد آرايشی بر روی پوست
 • آشنايی با محافظت از پوست صورت به وسيله ماساژ صورت
 • آشنایی با عضلات سر و گردن
 • آموزش محافظت از پوست خشک و پوست چرب

همانطور که مشاهده می کنید دوره آموزشی پیرایش مردانه درجه یک مباحث جامع و مفصلی را پوشش می دهد که قطعاً برای هنرجویان مفید و کارا خواهد بود. امید است شما هنرجویان علاقه مند را در آموزشگاه سفیر ببینم و شاهد موفقیت هر چه بیشتر شما عزیزان باشیم.

نظرات کاربران

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

آموزشگاه آرایشگری مردانه سفیر
Average rating:  
 0 reviews