دوره آموزش ترمیم موی مردانه | آموزش پروتز مو

دوره آموزشی ترميم مو

ترميم کننده مو کسی است که پس از گذراندن دوره هاي آموزشی لازم بتواند از عهده شناخت ساختمان پوست و مو، شناخت ابزار انجام بافت مو، آماده کردن موهای بافته شده و نصب روی مدل، تشخيص انواع رنگ روي سر، فر کردن موهای ترميمی، شناخت انواع چسب های ترميم مو و پيشگيری از حوادث برآيد. متقاضیان ثبت نام در این دوره باید مهارت پيش نياز آن که پيرايشگر مردانه درجه دو می باشد را حتما طی کرده باشند.

آموزش بکارگيری ضوابط ايمنی و بهداشت کار در محيط کار ترميم مو

 • شناسایی اصول ضد عفونی کردن ابزار کار
 • شناسایی اصول ضد عفونی کردن محيط کار
 • آشنایی با بهداشت فردی و نظافت عمومي محل کار
 • آشنایی با حوادث شغلی و اصول پيشگيری از بروز آن
 • آشنایی با مواد شيميايی در حين کار و خطرات ناشی از آن

آموزش مشاوره با مشتری قبل از شروع کار ترميم مو

 • آشنایی با نحوه نگهدای و شستشوی شبکه موئی
 • آشنایی با مدل با انواع روش های نصب شبکه موئی بر روی بيس بدون مو
   
 • آموزش نحوه تشکيل پرونده برای مدل
 • آشنایی با انواع مدل های شبکه موئی

صفحات پر بازدید

شناخت ساختمان پوست و تشخيص بيماری های پوستی

ترمیم مو
 • آشنایی با انواع پوست
 • آشنایی با ساختمان پوست
 • آشنایی با بيماری های پوست

شناخت ساختمان پوست و تشخيص بيماری های پوستی

 • آشنایی با ساختمان مو
 • آشنایی با چرخه رشد موی سر
 • آشنایی با انواع و حالت های موی سر
 • آشنایی با بيماری های مو و رعايت بهداشت موی سر

آموزش انجام قالب گيری و اندازه گيری بيس ريختگی در ترميم مو

 • توانایی انجام پياده کردن اندازه قالب روی مانکن در ترميم مو
 • آموزش با نحوه نمونه برداری از مو سر مدل جهت انتخاب نوع مو و رنگ
 • شناسایی اصول نايلون ها و چسب ها جهت قالب گيری بيس ريختگی درسر
 • آموزش با انواع روش قالب گيري از بيس ريختگی مو در سر توسط ماژيک روی نايلون و روش يا متر
 • آموزش با پياده کردن و مهار کردن قالب پلاستيکي روي مانکن چوبی
 • آشنایی نحوه کشيدن و انتقال اندازه بيس ريختگی قالب پلاستيکی روی مانکن چوبی
 • آشنایی با نحوه انتقال اندازه بيس ريختگی در روش متری روی مانکن چوبی و يونوليتی
 • آموزش نحوه پياده کردن و انتقال اندازه بيس ريختگی در روش قالب گيری روی مانکن يونوليتی

شناخت و کاربرد ابزار ترميم و پروتز مو

 • آشنایی با انواع صندلی برقی، تابوره
 • آشنایی با انواع تورها و موارد استفاده
 • آشنایی با انواع ماکت های سر اسفنجی چوبی
 • آشنایی با قرقره های چوبی و نحوه کار با آن ها
 • آشنایی با انواع نخ مورد استفاده در ترميم مو شماره 1 الی
 • شناسایی اصول نحوه استفاده از نخ های رنگی و نامرئی
 • شناسایی با اصول استفاده از سوزن های در بافت و نصب مو
 • آشنایی با قلاب ها و قرقره های مخصوص بافت مو و سوزن ها
 • آشنایی با انواع موادهای مخصوص در قالب گيری و اندازه گيری 9
 • آموزش اصول نحوه استفاده از انواع نخ مورد استفاده در ترميم مو
دوره آموزشی ترمیم مو

آموزش انجام بافت های مو در تهيه شبکه مو در ترميم مو

 • آشنایی با نحوه تهيه رشته مو
 • آشنایی با نحوه بافت های مو با قلاب
 • آشنایی با نحوه بافت مو با سوزن در تهيه شبکه مو
 • شنایی با نحوه بافت چند گره دو گره سه گره با قلاب
 • آشنایی با انواع بافت های مو ساده زيگزاگ پس دوزی
 • آشنایی با نحوه بافت مو به صورت تک گره و نيم گره با قلاب
دوره آموزشی پروتز مو
پروتز مو
بافت مو در ترمیم مو | پروتز مو
بافت م

آموزش رنگ کردن مو های ترميمی در ترميم مو

 • آشنایی با انواع پايه رنگ
 • آشنایی با انواع اکسيدان
 • آشنایی با نحوه رنگ کردن موی سر مدل
 • آشنایی با نحوه ترکيب رنگ با اکسيدان ها
 • شناسایی اصول ترکيب رنگ های مختلف با هم
 • شناسایی اصول تست آلرژی قبل از عمل رنگ بر روی مدل
 • آشنایی با انواع مختلف رنگ مو اکسيدانی و غير اکسيدانی
 • آشنایی با بی رنگ کردن موهای رنگ شده يعنی دکاپاژ مو ها
 • آشنایی با نحوه رنگ کردن مو شبکه موئی هم پايه موی سر مدل
 • آشنایی با نحوه بی رنگ کردن موهای ترميمی و موی سر مدل موی رنگ نشده
 • شناسایی اصول تشخيص رنگ موی سر مدل جهت رنگ کردن موهای شبکه موئی
رنگ کردن موهای ترمیمی

آموزش فر کردن موهای ترميمی در پروتز مو

 • آشنایی با تست آلرژی مواد فر روی مدل
 • شناسایی اصول انواع مواد فر و نحوه کاربرد آن ها
 • شناسایی اصول نحوه ی کاربرد انواع بيگودی های فر
 • شناسایی اصول انواع روش های فر کردن موهای ترميمی فر ريز، متوسط، درشت
فر کردن موهای ترمیمی

آموزش نصب شبکه موهای تهيه شده روی سر مدل در ترميم مو

 • آموزش نحوه نصب شبکه موئی به روش چسباندن
 • آموزش اصول نصب شبکه موئی به روش فيکس کردن
 • آموزش اصول نصب شبکه مو با کليپس بر روی سر يعنی بدون مراجعه بعدی به قبل از نصب، پس از نصب شبکه مو بر روی سر

آموزش انجام درست کردن پايه مو روی سر جهت نصب شبکه در ترميم مو

 • آموزش اصول کوتاه کردن موی سر و شبکه موئی بعد از نصب با تيغ
 • آشنایی با نحوه کوتاه کردن موهای سر و شبکه موئی بعد از نصب با قيچی
 • آموزش با سايش دادن نوک موهای ترميم و موی سر با تيغ جهت هماهنگی
 • آموزش اصول کوتاه کردن موهای طبيعی سر و شبکه موئی بعد از نصب با قيچی
 • آشنایی با نحوه پيرايش موهای روی سر جهت ايجاد پايه براي نصب شبکه موئی
 • شناسایی اصول سايش دادن نوک موهای ترميمی و موی سر با تيغ جهت هماهنگی
 • آموزش آشنایی با پيتاژ کردن و خرد کردن موهای شبکه موئی و جهت طبيعی ترشدن
آموزش پایه مو در ترمیم

آموزش شستشوی مو سر

 • آشنایی با نحوه شستشوی موهای سر مدل
 • آشنایی با نحوه خشک کردن شبکه موی ترميمی
 • آشنایی با نحوه خشک کردن موی سر بعد از نصب شبکه
 • آشنایی با نحوه شامپو کردن و شستشوي شبکه موی ترميمی
 • آشنایی با نحوه شستشوی موی سر و شبکه موئی بعد از نصب
 • آشنایی با شامپو و مواد شستشوی سر اعم از گياهی و شيميایی
 • آشنایی با نحوه شانه کردن مو بعد از شامپو کردن شبکه موئی در جهت خواب طبيعی
نحوه شستن موی سر در ترمیم

آموزش حالت دادن به مو با سشوار و اتو مو در ترميم مو – استايل مو در ترميم مو

آشنایی با نحوه اتوکشی مو

                                             • آشنایی با نحوه سشوارکشی مو و آرايش مو

• آشنایی با انواع مدل های مو

                                              • آشنایی با نحوه زدن مواد حالت دهنده به مو

آموزش حالت دادن به موهای ترمیمی

آموزش مراقبت از شبکه موئی در ترميم مو

 • آشنایی با کانديشينر کردن مو به روش دائم
 • شنایی با کانديشينر کردن مو سطحی و عمقی
 • آشنایی با انواع کانديشينرها سطحی عمقی دائم

صفحات پر بازدید

آخرین مطالب