گالری تصاویر سفیر

گالری تصاویر سفیر جزئیات برگزاری سمینارها، همایش های داخلی و خارجی، صحنه دریافت لوح تقدیر، تندیس ها و تقدیرنامه های مختلف که به مدیریت این آموزشگاه اهدا شده را به نمایش می گذارد. همچنین تصویری از جامع ترین کتاب پیرایش مردانه که توسط استاد نجفی به نگارش درآمده و سایر رخدادهای این مجموعه را در گالری تصاویر سفیر مشاهده می کنید.