شهریه و هزینه و قیمت آموزشگاه آرایشگری مردانه و هزینه آموزش آرایشگری مردانه با توجه به مصوب فنی و حرفه ای هر ساله تعیین می شود و آموزشگاه ها حق تخلف از میزان شهریه مصوب را ندارد ، لذا تفاوت آموزشگاه ها می تواند در کیفیت آموزش و اینکه علاوه بر دوره های گفته شده آموزش های حرفه ای دیگری نیز ارائه دهند.

آموزشگاه آرایشگری سفیر در کنار هر کدام از دوره های زیر دوره هایی تخصصی نیز بدون دریافت هزینه ارائه میدهد تا هنرجو در کنار دوره های درجه 1 یا 2 ، چند تا تخصص مدرن را یاد بگیرند و بتوانند به عنوان استاد کار حرفه ای مشغول به کار شوند

آموزشگاه آرایشگری سفیر تمامی هزینه شهریه را به صورت اقساطی دریافت می نماید و جای هیچگونه نگرانی ای به جهت شهریه وجود ندارد

شهریه آموزش آرایشگری و پیرایش مردانه درجه 2

شهریه دوره آموزش آرایشگری و پیرایش مردانه درجه 2 با توجه به مصوب فنی و حرفه ای مبلغ 1/500/000 تومان می باشد، که هنرجویان می توانند همزمان با این دوره آموزش تیریبال را نیز دریافت نمایند

شهریه آموزش آرایشگری و پیرایش مردانه درجه 1

شهریه دوره آموزش آرایشگری و پیرایش مردانه درجه 1 با توجه به مصوب فنی و حرفه ای مبلغ 1/300/000 تومان می باشد.

هزینه آموزش گریم سینمایی

شهریه آموزش گریم سینمایی با توچه به مصوب فنی و حرفه ای 1/500/000 تومان می باشد.

هزینه آموزش گریم داماد ( متعادل سازی چهره)

شهریه آموزش گریم داماد با توجه به مصوب فنی و حرفه ای 1/300/000 تومان می باشد.

قیمت آموزش ترمیم مو

شهریه آموزش گریم سینماییترمیم مو با توچه به مصوب فنی و حرفه ای 1/800/000 تومان می باشد.